De Have & Goed werkwijze in 4 stappen

Stap 1

Kennismaking

De onmisbare start. Door veel tijd en aandacht te besteden aan de kennismaking, weten we dat de verdere stappen vlotter zullen verlopen. Wij vinden het zeer belangrijk om te weten wat jouw specifieke wens of vraag is en wat je van ons verwacht. Dat stemmen we verder af. Ook laten we weten wat wij van jou verwachten. Bovendien krijg je helder inzicht en overzicht van de kosten van onze dienstverlening. Dus wat je betaalt voor onze toegevoegde waarde én: wat het jou oplevert.

Stap 2

Inventarisatie en analyse

Wij werken niet met productdossiers, maar met een klantprofiel. Dat vormt de basis voor adviezen op maat. Jouw persoonlijke financiële situatie brengen we in kaart, met je wensen en doelstellingen. Ook bespreken we welk risico je kan lopen op basis van financiële draagkracht, en welk risico je wílt lopen. Natuurlijk checken we ook hoe het zit met jouw kennis op het gebied van financiële producten. We inventariseren welke regelingen je al hebt en waar je (op termijn) mogelijk voor in aanmerking komt. Dit vormt de basis voor verdere uitwerking.

Stap 3

Advies

Op basis van stap 2 maken we een vertaling naar een passend advies. Welke producten/diensten passen goed bij jouw persoonlijke situatie en waarom? We onderbouwen dit advies in begrijpelijke taal. Natuurlijk is het jouw keuze om ons advies volledig op te volgen of om hier – gedeeltelijk – van af te wijken en er een andere invulling aan te geven.

Stap 4

Nazorg

Het is slim om naderhand nog wel een beetje vinger aan de pols te houden. Lig je nog op schema als het gaat om jouw doelstellingen? Heb je nog dezelfde doelstellingen of zijn er omstandigheden ingrijpend gewijzigd? Is er iets veranderd in de wet- en regelgeving en moet je daar iets mee? Kortom, we helpen je graag om op koers te blijven. Niet vanwege onze eigen business, maar uit zorg voor jou. Natuurlijk maken we ook hier heldere afspraken over de frequentie en de kosten daarvan. 

Wil je geheel vrijblijvend jouw situatie en wensen doorspreken met gespecialiseerde en vriendelijke meedenkers?

Neem contact op, je bent van harte welkom!

Neem contact op